Varför alla dessa uppdateringar?

WordPress kommer frekvent med uppdateringar av sitt CMS-system och det kan tyckas besvärligt och tidskrävande att hålla koll på dessa. Dessutom ska alla tillägg uppdateras vilket sker med än tätare mellanrum.

Men jag vill påpeka vikten av att dessa utförs. De flesta uppdateringar rör säkerhet och internet är fullt av personer som vill skada eller göra intrång i sårbara system.

Om du inte loggar in i administrationen av er webbplats regelbundet rekommenderar jag att aktivera så alla uppdateringar görs med automatik.

Det finns dock en liten risk när systemet sköter alla uppdateringar eftersom du kanske inte blir medveten ifall något skulle gå fel vid en uppdatering.

Hör av dig om du vill ha hjälp med att se över uppdateringarna på er webbplats.