Förberedelser inför WordPress 5.0

Kommande uppdatering för WordPress kommer medföra ett nytt sätt att redigera och utforma dina sidor. Det kan eventuellt innebära att vissa uppdateringar behöver göras av de mallsidor som används.

Generellt handlar det om att innehållet hanteras med ”drag-n-drop” av färdiga element och bilder. Du får på så sätt större möjligheter att påverka utformningen.

Blocken kan anpassas efter de behov och mallar som används i ert tema.

Vill du veta mer eller vill ha hjälp med anpassningar är du välkommen att höra av dig till jonas@wisely.digital.

Du kan också läsa mer och testa hur det fungerar här