Gutenberg – mer kontroll över din webbplats

I och med WordPress version 5 lanserades ett nytt sätt att hantera inlägg och sidor. Innehållsredigeringen, som fick namnet Gutenberg, innebar att du som användare jobbar med färdigbestämda innehållsblock för te.x text, bild, spalter etc.

Dessa block kan specialanpassas efter behov med bl.a färdiga färgpaletter och typografimallar.

När det släpptes var det begränsat och innehöll många buggar, men nu (oktober 2019) är det mer utvecklat och fungerar avsevärt bättre.

För att kunna utnyttja funktionerna krävs dock anpassningar i det tema (grafiska mall) som sidan använder.

Vill du veta mer om det nya gränssnittet och vad det skulle innebära för din sida kan du höra av dig till mig så berättar jag mer.