Förlängt stöd för ”Classic”-gränsnitt

När WordPress 5.0 lanserades (2018) gjordes gränssnittet för skapande av inlägg om, med syftet att användaren skulle få mer kontroll över design och layout. Med färdiga innehålls-block skulle front-endresultat återges direkt i editeringen.

Övergången har gått långsammare än beräknat, mycket pga att det är mer avancerat att skapa anpassade teman för det nya systemet. För att behålla den äldre varianten krävs tillägget ”Classic Editor” som skulle fasas ut 2021. Nu har livslängden för tillägget förlängts minst ett år till.

Kontakta mig om du vill gå genom vad det innebär för er webbplats med övergången.

Här kan du läsa mer om, och testa nya gränssnittet Guthenberg